Za kvalitetan odgojno-obrazovni proces zaslužan je naš predani, visokokvalifikovani kadar.

Menadžment


Ali Oge

direktor škole